ترجمه Paries در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای استخوانهاي‌ جداري‌ (دراهيانه‌ وغيره‌) می باشد

سایر ترجمه هایی که برای این کلمه وجود دارد:

به معنی : قسمت‌ مثلثي‌ شكل‌

Paries به چه معناست و Paries یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Paries

استخوانهاي‌ جداري‌ (دراهيانه‌ وغيره‌) به خارجی , ریشه انگلیسی استخوانهاي‌ جداري‌ (دراهيانه‌ وغيره‌), ترجمه استخوانهاي‌ جداري‌ (دراهيانه‌ وغيره‌), کلمات شبیه استخوانهاي‌ جداري‌ (دراهيانه‌ وغيره‌) , قسمت‌ مثلثي‌ شكل‌ به لاتین
دانلود فایل ها