ترجمه Paripassu در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای (لاتين‌) برابر می باشد

سایر ترجمه هایی که برای این کلمه وجود دارد:

به معنی : مساوي‌ , در فارسی : همدرجه‌ , به فارسی : هم‌ مقام‌.

Paripassu به چه معناست و Paripassu یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Paripassu

(لاتين‌) برابر به خارجی , ریشه انگلیسی (لاتين‌) برابر, ترجمه (لاتين‌) برابر, کلمات شبیه (لاتين‌) برابر , مساوي‌ به لاتین , همدرجه‌ به لاتین , هم‌ مقام‌. خارجی
دانلود فایل ها