ترجمه Parisian در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای پاريسي‌. می باشد

Parisian به چه معناست و Parisian یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Parisian

پاريسي‌. به خارجی , ریشه انگلیسی پاريسي‌., ترجمه پاريسي‌., کلمات شبیه پاريسي‌.
دانلود فایل ها