ترجمه Parity Checking در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای مقابله‌ توازن‌ می باشد

سایر ترجمه هایی که برای این کلمه وجود دارد:

به معنی : توازن‌ سنج‌.

Parity Checking به چه معناست و Parity Checking یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Parity Checking

مقابله‌ توازن‌ به خارجی , ریشه انگلیسی مقابله‌ توازن‌, ترجمه مقابله‌ توازن‌, کلمات شبیه مقابله‌ توازن‌ , توازن‌ سنج‌. به لاتین
دانلود فایل ها