ترجمه Parking در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای وسائط‌ نقليه‌). می باشد

Parking به چه معناست و Parking یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Parking

وسائط‌ نقليه‌). به خارجی , ریشه انگلیسی وسائط‌ نقليه‌)., ترجمه وسائط‌ نقليه‌)., کلمات شبیه وسائط‌ نقليه‌).
دانلود فایل ها