ترجمه Parkinson’s Disease در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای (ط‌ب‌) مرض‌ پاركينسن‌ می باشد

سایر ترجمه هایی که برای این کلمه وجود دارد:

به معنی : فلج‌ مرتعش‌.

Parkinson’s Disease به چه معناست و Parkinson’s Disease یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Parkinson’s Disease

(ط‌ب‌) مرض‌ پاركينسن‌ به خارجی , ریشه انگلیسی (ط‌ب‌) مرض‌ پاركينسن‌, ترجمه (ط‌ب‌) مرض‌ پاركينسن‌, کلمات شبیه (ط‌ب‌) مرض‌ پاركينسن‌ , فلج‌ مرتعش‌. به لاتین
دانلود فایل ها