ترجمه Parlour در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای (rolrap) اط‌اق‌ نشيمن‌ می باشد

سایر ترجمه هایی که برای این کلمه وجود دارد:

به معنی : اط‌اق‌ پذيرايي‌.

Parlour به چه معناست و Parlour یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Parlour

(rolrap) اط‌اق‌ نشيمن‌ به خارجی , ریشه انگلیسی (rolrap) اط‌اق‌ نشيمن‌, ترجمه (rolrap) اط‌اق‌ نشيمن‌, کلمات شبیه (rolrap) اط‌اق‌ نشيمن‌ , اط‌اق‌ پذيرايي‌. به لاتین
دانلود فایل ها