ترجمه Parole در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای قول‌ شرف‌ می باشد

سایر ترجمه هایی که برای این کلمه وجود دارد:

به معنی : بقيد قول‌ شرف‌ ازادساختن‌ , در فارسی : قول‌ شرف‌ داده‌

Parole به چه معناست و Parole یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Parole

قول‌ شرف‌ به خارجی , ریشه انگلیسی قول‌ شرف‌, ترجمه قول‌ شرف‌, کلمات شبیه قول‌ شرف‌ , بقيد قول‌ شرف‌ ازادساختن‌ به لاتین , قول‌ شرف‌ داده‌ به لاتین
دانلود فایل ها