ترجمه Paronomasia در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای (بديع‌) جناس‌ می باشد

سایر ترجمه هایی که برای این کلمه وجود دارد:

به معنی : تجنيس‌ , در فارسی : جناس‌ لفظ‌ي‌.

Paronomasia به چه معناست و Paronomasia یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Paronomasia

(بديع‌) جناس‌ به خارجی , ریشه انگلیسی (بديع‌) جناس‌, ترجمه (بديع‌) جناس‌, کلمات شبیه (بديع‌) جناس‌ , تجنيس‌ به لاتین , جناس‌ لفظ‌ي‌. به لاتین
دانلود فایل ها