ترجمه Paronym در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای واژه‌ هم‌ ريشه‌ می باشد

سایر ترجمه هایی که برای این کلمه وجود دارد:

به معنی : مشتق‌.

Paronym به چه معناست و Paronym یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Paronym

واژه‌ هم‌ ريشه‌ به خارجی , ریشه انگلیسی واژه‌ هم‌ ريشه‌, ترجمه واژه‌ هم‌ ريشه‌, کلمات شبیه واژه‌ هم‌ ريشه‌ , مشتق‌. به لاتین
دانلود فایل ها