ترجمه Parotid در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای (تش‌.) وابسته‌ بغده‌ بزاق‌ زير گوش‌ می باشد

سایر ترجمه هایی که برای این کلمه وجود دارد:

به معنی : غده‌ بناگوشي‌.

Parotid به چه معناست و Parotid یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Parotid

(تش‌.) وابسته‌ بغده‌ بزاق‌ زير گوش‌ به خارجی , ریشه انگلیسی (تش‌.) وابسته‌ بغده‌ بزاق‌ زير گوش‌, ترجمه (تش‌.) وابسته‌ بغده‌ بزاق‌ زير گوش‌, کلمات شبیه (تش‌.) وابسته‌ بغده‌ بزاق‌ زير گوش‌ , غده‌ بناگوشي‌. به لاتین
دانلود فایل ها