ترجمه Parotitis در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای (ط‌ب‌) اريون‌ می باشد

سایر ترجمه هایی که برای این کلمه وجود دارد:

به معنی : التهاب‌ غدد بناگوشي‌ , در فارسی : گوشك‌.

Parotitis به چه معناست و Parotitis یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Parotitis

(ط‌ب‌) اريون‌ به خارجی , ریشه انگلیسی (ط‌ب‌) اريون‌, ترجمه (ط‌ب‌) اريون‌, کلمات شبیه (ط‌ب‌) اريون‌ , التهاب‌ غدد بناگوشي‌ به لاتین , گوشك‌. به لاتین
دانلود فایل ها