خطای پایگاه‌داده وردپرس: [Table 'babynam1_words.wwp_sc' doesn't exist]
select id,social_sc,view_sc,ips,ref_sc,google_sc,info from wwp_sc where post_id =38871 AND u_id =1;

خطای پایگاه‌داده وردپرس: [Table 'babynam1_words.wwp_sc' doesn't exist]
INSERT INTO wwp_sc (post_id,u_id,social_sc,google_sc,view_sc,ref_sc,ips) VALUES ('38871','1','0','0','0','1','5416220339');

خطای پایگاه‌داده وردپرس: [Table 'babynam1_words.wwp_sc' doesn't exist]
select id,social_sc,view_sc,ips,ref_sc,google_sc,info from wwp_sc where post_id =38871 AND u_id =1;

ترجمه، معنی و ریشه کلمه Parry به فارسی

ترجمه Parry در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای دفع‌ كردن‌ حمله‌ حريف‌ می باشد

سایر ترجمه هایی که برای این کلمه وجود دارد:

به معنی : دور كردن‌ , در فارسی : دفع‌ حمله‌ , به فارسی : دورسازي‌

Parry به چه معناست و Parry یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Parry

دفع‌ كردن‌ حمله‌ حريف‌ به خارجی , ریشه انگلیسی دفع‌ كردن‌ حمله‌ حريف‌, ترجمه دفع‌ كردن‌ حمله‌ حريف‌, کلمات شبیه دفع‌ كردن‌ حمله‌ حريف‌ , دور كردن‌ به لاتین , دفع‌ حمله‌ به لاتین , دورسازي‌ خارجی

دیدگاه‌تان را بنویسید: