ترجمه Parse در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای تجزيه‌ كردن‌. می باشد

Parse به چه معناست و Parse یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Parse

تجزيه‌ كردن‌. به خارجی , ریشه انگلیسی تجزيه‌ كردن‌., ترجمه تجزيه‌ كردن‌., کلمات شبیه تجزيه‌ كردن‌.
دانلود فایل ها