ترجمه Parsi در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای (eesrap) پارسي‌ می باشد

سایر ترجمه هایی که برای این کلمه وجود دارد:

به معنی : زرتشتي‌ , در فارسی : زبان‌ پارسي‌ دوره‌ ساسانيان‌.

Parsi به چه معناست و Parsi یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Parsi

(eesrap) پارسي‌ به خارجی , ریشه انگلیسی (eesrap) پارسي‌, ترجمه (eesrap) پارسي‌, کلمات شبیه (eesrap) پارسي‌ , زرتشتي‌ به لاتین , زبان‌ پارسي‌ دوره‌ ساسانيان‌. به لاتین
دانلود فایل ها