ترجمه Part در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای نقش‌بازگير می باشد

سایر ترجمه هایی که برای این کلمه وجود دارد:

به معنی : برخه‌.

Part به چه معناست و Part یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Part

نقش‌بازگير به خارجی , ریشه انگلیسی نقش‌بازگير, ترجمه نقش‌بازگير, کلمات شبیه نقش‌بازگير , برخه‌. به لاتین
دانلود فایل ها