ترجمه Partake در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای سهيم‌ بودن‌ در. می باشد

Partake به چه معناست و Partake یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Partake

سهيم‌ بودن‌ در. به خارجی , ریشه انگلیسی سهيم‌ بودن‌ در., ترجمه سهيم‌ بودن‌ در., کلمات شبیه سهيم‌ بودن‌ در.
دانلود فایل ها