ترجمه Participation در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای مشاركت‌ می باشد

سایر ترجمه هایی که برای این کلمه وجود دارد:

به معنی : مداخله‌ , در فارسی : شركت‌ كردن‌.

Participation به چه معناست و Participation یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Participation

مشاركت‌ به خارجی , ریشه انگلیسی مشاركت‌, ترجمه مشاركت‌, کلمات شبیه مشاركت‌ , مداخله‌ به لاتین , شركت‌ كردن‌. به لاتین
دانلود فایل ها