ترجمه Partite در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای جدا شده‌ می باشد

سایر ترجمه هایی که برای این کلمه وجود دارد:

به معنی : منقسم‌ به‌ قسمت‌ هاي‌ جدا جدا , در فارسی : (بصورت‌ پسوند)

Partite به چه معناست و Partite یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Partite

جدا شده‌ به خارجی , ریشه انگلیسی جدا شده‌, ترجمه جدا شده‌, کلمات شبیه جدا شده‌ , منقسم‌ به‌ قسمت‌ هاي‌ جدا جدا به لاتین , (بصورت‌ پسوند) به لاتین
دانلود فایل ها