ترجمه Partitioning در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای جزء بندي‌. می باشد

Partitioning به چه معناست و Partitioning یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Partitioning

جزء بندي‌. به خارجی , ریشه انگلیسی جزء بندي‌., ترجمه جزء بندي‌., کلمات شبیه جزء بندي‌.
دانلود فایل ها