ترجمه Partitive در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای وابسته‌ به‌ تيغه‌ يا ديواره‌ يا تفكيك‌ می باشد

سایر ترجمه هایی که برای این کلمه وجود دارد:

به معنی : وابسته‌ به‌ جزء.

Partitive به چه معناست و Partitive یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Partitive

وابسته‌ به‌ تيغه‌ يا ديواره‌ يا تفكيك‌ به خارجی , ریشه انگلیسی وابسته‌ به‌ تيغه‌ يا ديواره‌ يا تفكيك‌, ترجمه وابسته‌ به‌ تيغه‌ يا ديواره‌ يا تفكيك‌, کلمات شبیه وابسته‌ به‌ تيغه‌ يا ديواره‌ يا تفكيك‌ , وابسته‌ به‌ جزء. به لاتین
دانلود فایل ها