ترجمه Pass در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای اجتناب‌ كردن‌ می باشد

سایر ترجمه هایی که برای این کلمه وجود دارد:

به معنی : گذر , در فارسی : عبور , به فارسی : گذرگاه‌ , سایر ترجمه ها : راه‌ گردونه‌ , گدوك‌

Pass به چه معناست و Pass یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Pass

اجتناب‌ كردن‌ به خارجی , ریشه انگلیسی اجتناب‌ كردن‌, ترجمه اجتناب‌ كردن‌, کلمات شبیه اجتناب‌ كردن‌ , گذر به لاتین , عبور به لاتین , گذرگاه‌ خارجی , راه‌ در زبان , گردونه‌انگلیسی , گدوك‌
دانلود فایل ها