خطای پایگاه‌داده وردپرس: [Table 'babynam1_words.wwp_sc' doesn't exist]
select id,social_sc,view_sc,ips,ref_sc,google_sc,info from wwp_sc where post_id =38975 AND u_id =1;

خطای پایگاه‌داده وردپرس: [Table 'babynam1_words.wwp_sc' doesn't exist]
INSERT INTO wwp_sc (post_id,u_id,social_sc,google_sc,view_sc,ref_sc,ips) VALUES ('38975','1','0','0','0','1','232054196');

خطای پایگاه‌داده وردپرس: [Table 'babynam1_words.wwp_sc' doesn't exist]
select id,social_sc,view_sc,ips,ref_sc,google_sc,info from wwp_sc where post_id =38975 AND u_id =1;

ترجمه، معنی و ریشه کلمه Pass به فارسی

ترجمه Pass در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای پروانه‌ می باشد

سایر ترجمه هایی که برای این کلمه وجود دارد:

به معنی : جواز , در فارسی : گذرنامه‌ , به فارسی : بليط‌.

Pass به چه معناست و Pass یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Pass

پروانه‌ به خارجی , ریشه انگلیسی پروانه‌, ترجمه پروانه‌, کلمات شبیه پروانه‌ , جواز به لاتین , گذرنامه‌ به لاتین , بليط‌. خارجی

دیدگاه‌تان را بنویسید: