ترجمه Pass Over در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای عيد فصح‌ می باشد

سایر ترجمه هایی که برای این کلمه وجود دارد:

به معنی : عيد فط‌ر , در فارسی : غفلت‌ كردن‌.

Pass Over به چه معناست و Pass Over یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Pass Over

عيد فصح‌ به خارجی , ریشه انگلیسی عيد فصح‌, ترجمه عيد فصح‌, کلمات شبیه عيد فصح‌ , عيد فط‌ر به لاتین , غفلت‌ كردن‌. به لاتین
دانلود فایل ها