ترجمه Passageway در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای راهرو می باشد

سایر ترجمه هایی که برای این کلمه وجود دارد:

به معنی : غلام‌ گردش‌ , در فارسی : محل‌ عبور , به فارسی : گذرگاه‌.

Passageway به چه معناست و Passageway یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Passageway

راهرو به خارجی , ریشه انگلیسی راهرو, ترجمه راهرو, کلمات شبیه راهرو , غلام‌ گردش‌ به لاتین , محل‌ عبور به لاتین , گذرگاه‌. خارجی
دانلود فایل ها