ترجمه Passerby در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای رهرو می باشد

سایر ترجمه هایی که برای این کلمه وجود دارد:

به معنی : عابر , در فارسی : رهگذر(مخصوصا بط‌ور اتفاقي‌).

Passerby به چه معناست و Passerby یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Passerby

رهرو به خارجی , ریشه انگلیسی رهرو, ترجمه رهرو, کلمات شبیه رهرو , عابر به لاتین , رهگذر(مخصوصا بط‌ور اتفاقي‌). به لاتین
دانلود فایل ها