ترجمه Passerine در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای (ج‌.ش‌.) گنجشكي‌ می باشد

سایر ترجمه هایی که برای این کلمه وجود دارد:

به معنی : شاخه‌ نشين‌ , در فارسی : وابسته‌ به‌ گنجشك‌.

Passerine به چه معناست و Passerine یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Passerine

(ج‌.ش‌.) گنجشكي‌ به خارجی , ریشه انگلیسی (ج‌.ش‌.) گنجشكي‌, ترجمه (ج‌.ش‌.) گنجشكي‌, کلمات شبیه (ج‌.ش‌.) گنجشكي‌ , شاخه‌ نشين‌ به لاتین , وابسته‌ به‌ گنجشك‌. به لاتین
دانلود فایل ها