ترجمه Passivity در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای انفعال‌. می باشد

Passivity به چه معناست و Passivity یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Passivity

انفعال‌. به خارجی , ریشه انگلیسی انفعال‌., ترجمه انفعال‌., کلمات شبیه انفعال‌.
دانلود فایل ها