خطای پایگاه‌داده وردپرس: [Table 'babynam1_words.wwp_sc' doesn't exist]
select id,social_sc,view_sc,ips,ref_sc,google_sc,info from wwp_sc where post_id =39039 AND u_id =1;

خطای پایگاه‌داده وردپرس: [Table 'babynam1_words.wwp_sc' doesn't exist]
INSERT INTO wwp_sc (post_id,u_id,social_sc,google_sc,view_sc,ref_sc,ips) VALUES ('39039','1','0','0','0','1','5422420084');

خطای پایگاه‌داده وردپرس: [Table 'babynam1_words.wwp_sc' doesn't exist]
select id,social_sc,view_sc,ips,ref_sc,google_sc,info from wwp_sc where post_id =39039 AND u_id =1;

ترجمه، معنی و ریشه کلمه Pastil به فارسی

ترجمه Pastil در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای بكاررود می باشد

سایر ترجمه هایی که برای این کلمه وجود دارد:

به معنی : بخور , در فارسی : قرص‌ دارويي‌ كه‌ روي‌ان‌ شيريني‌ باشد

Pastil به چه معناست و Pastil یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Pastil

بكاررود به خارجی , ریشه انگلیسی بكاررود, ترجمه بكاررود, کلمات شبیه بكاررود , بخور به لاتین , قرص‌ دارويي‌ كه‌ روي‌ان‌ شيريني‌ باشد به لاتین

دیدگاه‌تان را بنویسید: