ترجمه Pastile در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای مداد رنگي‌. می باشد

Pastile به چه معناست و Pastile یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Pastile

مداد رنگي‌. به خارجی , ریشه انگلیسی مداد رنگي‌., ترجمه مداد رنگي‌., کلمات شبیه مداد رنگي‌.
دانلود فایل ها