ترجمه Pastor در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای پيشواي‌ روحاني‌ می باشد

سایر ترجمه هایی که برای این کلمه وجود دارد:

به معنی : شبان‌ , در فارسی : چوپان‌ , به فارسی : شباني‌ , سایر ترجمه ها : شعر روستايي‌.

Pastor به چه معناست و Pastor یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Pastor

پيشواي‌ روحاني‌ به خارجی , ریشه انگلیسی پيشواي‌ روحاني‌, ترجمه پيشواي‌ روحاني‌, کلمات شبیه پيشواي‌ روحاني‌ , شبان‌ به لاتین , چوپان‌ به لاتین , شباني‌ خارجی , شعر روستايي‌. در زبان
دانلود فایل ها