ترجمه Patch Cord در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای سيم‌ سرهم‌ بندي‌ می باشد

سایر ترجمه هایی که برای این کلمه وجود دارد:

به معنی : سيم‌ رابط‌.

Patch Cord به چه معناست و Patch Cord یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Patch Cord

سيم‌ سرهم‌ بندي‌ به خارجی , ریشه انگلیسی سيم‌ سرهم‌ بندي‌, ترجمه سيم‌ سرهم‌ بندي‌, کلمات شبیه سيم‌ سرهم‌ بندي‌ , سيم‌ رابط‌. به لاتین
دانلود فایل ها