ترجمه، معنی و ریشه کلمه Patch Cord به فارسی

ترجمه Patch Cord در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای سيم‌ سرهم‌ بندي‌ می باشد

سایر ترجمه هایی که برای این کلمه وجود دارد:

به معنی : سيم‌ رابط‌.

Patch Cord به چه معناست و Patch Cord یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Patch Cord

سيم‌ سرهم‌ بندي‌ به خارجی , ریشه انگلیسی سيم‌ سرهم‌ بندي‌, ترجمه سيم‌ سرهم‌ بندي‌, کلمات شبیه سيم‌ سرهم‌ بندي‌ , سيم‌ رابط‌. به لاتین

دیدگاه‌تان را بنویسید: