ترجمه Patchwork در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای جسته‌ گريخته‌ می باشد

سایر ترجمه هایی که برای این کلمه وجود دارد:

به معنی : اش‌ شله‌قلمكار.

Patchwork به چه معناست و Patchwork یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Patchwork

جسته‌ گريخته‌ به خارجی , ریشه انگلیسی جسته‌ گريخته‌, ترجمه جسته‌ گريخته‌, کلمات شبیه جسته‌ گريخته‌ , اش‌ شله‌قلمكار. به لاتین
دانلود فایل ها