ترجمه Patellate در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای (mrofilletap) مانند كاسه‌ زانو می باشد

سایر ترجمه هایی که برای این کلمه وجود دارد:

به معنی : بشكل‌ قاب‌ يا دوري‌

Patellate به چه معناست و Patellate یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Patellate

(mrofilletap) مانند كاسه‌ زانو به خارجی , ریشه انگلیسی (mrofilletap) مانند كاسه‌ زانو, ترجمه (mrofilletap) مانند كاسه‌ زانو, کلمات شبیه (mrofilletap) مانند كاسه‌ زانو , بشكل‌ قاب‌ يا دوري‌ به لاتین
دانلود فایل ها