ترجمه Patelliform در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای ط‌شت‌. می باشد

Patelliform به چه معناست و Patelliform یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Patelliform

ط‌شت‌. به خارجی , ریشه انگلیسی ط‌شت‌., ترجمه ط‌شت‌., کلمات شبیه ط‌شت‌.
دانلود فایل ها