ترجمه Patent در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای محفوظ‌ مانده‌ می باشد

سایر ترجمه هایی که برای این کلمه وجود دارد:

به معنی : داراي‌ حق‌ انحصاري‌ , در فارسی : گشاده‌ , به فارسی : مفتوح‌ , سایر ترجمه ها : ازاد

Patent به چه معناست و Patent یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Patent

محفوظ‌ مانده‌ به خارجی , ریشه انگلیسی محفوظ‌ مانده‌, ترجمه محفوظ‌ مانده‌, کلمات شبیه محفوظ‌ مانده‌ , داراي‌ حق‌ انحصاري‌ به لاتین , گشاده‌ به لاتین , مفتوح‌ خارجی , ازاد در زبان
دانلود فایل ها