ترجمه Paternalism در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای پدرگرايي‌ می باشد

سایر ترجمه هایی که برای این کلمه وجود دارد:

به معنی : پدر سروري‌.

Paternalism به چه معناست و Paternalism یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Paternalism

پدرگرايي‌ به خارجی , ریشه انگلیسی پدرگرايي‌, ترجمه پدرگرايي‌, کلمات شبیه پدرگرايي‌ , پدر سروري‌. به لاتین
دانلود فایل ها