ترجمه Path در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای باريك‌ راه‌ می باشد

سایر ترجمه هایی که برای این کلمه وجود دارد:

به معنی : جاده‌ , در فارسی : راه‌ , به فارسی : مسير , سایر ترجمه ها : ط‌ريقت‌ جاده‌ مال‌ رو.

Path به چه معناست و Path یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Path

باريك‌ راه‌ به خارجی , ریشه انگلیسی باريك‌ راه‌, ترجمه باريك‌ راه‌, کلمات شبیه باريك‌ راه‌ , جاده‌ به لاتین , راه‌ به لاتین , مسير خارجی , ط‌ريقت‌ در زبان , جاده‌ مال‌ رو.انگلیسی
دانلود فایل ها