ترجمه Pathetic در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای داراي‌ احساسات‌ شديد می باشد

سایر ترجمه هایی که برای این کلمه وجود دارد:

به معنی : رقت‌ انگيز , در فارسی : تاثراور , به فارسی : موثر

Pathetic به چه معناست و Pathetic یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Pathetic

داراي‌ احساسات‌ شديد به خارجی , ریشه انگلیسی داراي‌ احساسات‌ شديد, ترجمه داراي‌ احساسات‌ شديد, کلمات شبیه داراي‌ احساسات‌ شديد , رقت‌ انگيز به لاتین , تاثراور به لاتین , موثر خارجی
دانلود فایل ها