ترجمه Pathognomonic در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای وابسته‌ بتشخيص‌ ناخوشي‌ می باشد

سایر ترجمه هایی که برای این کلمه وجود دارد:

به معنی : شاخص‌ مرض‌.

Pathognomonic به چه معناست و Pathognomonic یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Pathognomonic

وابسته‌ بتشخيص‌ ناخوشي‌ به خارجی , ریشه انگلیسی وابسته‌ بتشخيص‌ ناخوشي‌, ترجمه وابسته‌ بتشخيص‌ ناخوشي‌, کلمات شبیه وابسته‌ بتشخيص‌ ناخوشي‌ , شاخص‌ مرض‌. به لاتین
دانلود فایل ها