ترجمه Patine در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای (anitap) زنگ‌ مفرغ‌ می باشد

سایر ترجمه هایی که برای این کلمه وجود دارد:

به معنی : جرم‌ سبز , در فارسی : زنگار , به فارسی : قاب‌.

Patine به چه معناست و Patine یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Patine

(anitap) زنگ‌ مفرغ‌ به خارجی , ریشه انگلیسی (anitap) زنگ‌ مفرغ‌, ترجمه (anitap) زنگ‌ مفرغ‌, کلمات شبیه (anitap) زنگ‌ مفرغ‌ , جرم‌ سبز به لاتین , زنگار به لاتین , قاب‌. خارجی
دانلود فایل ها