ترجمه Patrician در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای نجيب‌ زاده‌ می باشد

سایر ترجمه هایی که برای این کلمه وجود دارد:

به معنی : اعيان‌ زاده‌ , در فارسی : شريف‌ , به فارسی : اشرافي‌.

Patrician به چه معناست و Patrician یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Patrician

نجيب‌ زاده‌ به خارجی , ریشه انگلیسی نجيب‌ زاده‌, ترجمه نجيب‌ زاده‌, کلمات شبیه نجيب‌ زاده‌ , اعيان‌ زاده‌ به لاتین , شريف‌ به لاتین , اشرافي‌. خارجی
دانلود فایل ها