ترجمه Patrol Wagon در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای ماشين‌ مخصوص‌ حمل‌ زندانيان‌ می باشد

سایر ترجمه هایی که برای این کلمه وجود دارد:

به معنی : اتومبيل‌ پليس‌.

Patrol Wagon به چه معناست و Patrol Wagon یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Patrol Wagon

ماشين‌ مخصوص‌ حمل‌ زندانيان‌ به خارجی , ریشه انگلیسی ماشين‌ مخصوص‌ حمل‌ زندانيان‌, ترجمه ماشين‌ مخصوص‌ حمل‌ زندانيان‌, کلمات شبیه ماشين‌ مخصوص‌ حمل‌ زندانيان‌ , اتومبيل‌ پليس‌. به لاتین
دانلود فایل ها