ترجمه Patroness در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای حامي‌ مونث‌. می باشد

Patroness به چه معناست و Patroness یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Patroness

حامي‌ مونث‌. به خارجی , ریشه انگلیسی حامي‌ مونث‌., ترجمه حامي‌ مونث‌., کلمات شبیه حامي‌ مونث‌.
دانلود فایل ها