ترجمه Patronymic در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای مشتق‌ از نام‌ پدر می باشد

سایر ترجمه هایی که برای این کلمه وجود دارد:

به معنی : پدري‌ , در فارسی : نام‌ خانوادگي‌ , به فارسی : پدر نامي‌.

Patronymic به چه معناست و Patronymic یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Patronymic

مشتق‌ از نام‌ پدر به خارجی , ریشه انگلیسی مشتق‌ از نام‌ پدر, ترجمه مشتق‌ از نام‌ پدر, کلمات شبیه مشتق‌ از نام‌ پدر , پدري‌ به لاتین , نام‌ خانوادگي‌ به لاتین , پدر نامي‌. خارجی
دانلود فایل ها