ترجمه Patsy در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای فريب‌ خورده‌ می باشد

سایر ترجمه هایی که برای این کلمه وجود دارد:

به معنی : شخص‌ گول‌ خورده‌ , در فارسی : نازك‌ نارنجي‌.

Patsy به چه معناست و Patsy یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Patsy

فريب‌ خورده‌ به خارجی , ریشه انگلیسی فريب‌ خورده‌, ترجمه فريب‌ خورده‌, کلمات شبیه فريب‌ خورده‌ , شخص‌ گول‌ خورده‌ به لاتین , نازك‌ نارنجي‌. به لاتین
دانلود فایل ها