ترجمه Patter در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای ذكر كردن‌ می باشد

سایر ترجمه هایی که برای این کلمه وجود دارد:

به معنی : بط‌ور سريع‌ وردخواندن‌ , در فارسی : تند تند حرف‌ زدن‌

Patter به چه معناست و Patter یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Patter

ذكر كردن‌ به خارجی , ریشه انگلیسی ذكر كردن‌, ترجمه ذكر كردن‌, کلمات شبیه ذكر كردن‌ , بط‌ور سريع‌ وردخواندن‌ به لاتین , تند تند حرف‌ زدن‌ به لاتین
دانلود فایل ها