ترجمه Pattern در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای بعنوان‌ نمونه‌ يا سرمشق‌ بكار رفتن‌ می باشد

سایر ترجمه هایی که برای این کلمه وجود دارد:

به معنی : نظ‌يربودن‌ , در فارسی : همتا

Pattern به چه معناست و Pattern یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Pattern

بعنوان‌ نمونه‌ يا سرمشق‌ بكار رفتن‌ به خارجی , ریشه انگلیسی بعنوان‌ نمونه‌ يا سرمشق‌ بكار رفتن‌, ترجمه بعنوان‌ نمونه‌ يا سرمشق‌ بكار رفتن‌, کلمات شبیه بعنوان‌ نمونه‌ يا سرمشق‌ بكار رفتن‌ , نظ‌يربودن‌ به لاتین , همتا به لاتین
دانلود فایل ها