ترجمه Paunch در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای شكم‌ می باشد

سایر ترجمه هایی که برای این کلمه وجود دارد:

به معنی : محتويات‌ شكم‌ , در فارسی : امعاء , به فارسی : درشكم‌ ريختن‌.

Paunch به چه معناست و Paunch یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Paunch

شكم‌ به خارجی , ریشه انگلیسی شكم‌, ترجمه شكم‌, کلمات شبیه شكم‌ , محتويات‌ شكم‌ به لاتین , امعاء به لاتین , درشكم‌ ريختن‌. خارجی
دانلود فایل ها