ترجمه Paunchy در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای شكم‌گنده‌. می باشد

Paunchy به چه معناست و Paunchy یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Paunchy

شكم‌گنده‌. به خارجی , ریشه انگلیسی شكم‌گنده‌., ترجمه شكم‌گنده‌., کلمات شبیه شكم‌گنده‌.
دانلود فایل ها